KAYAK ve SNOWBOARD ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU